نوشته‌ها

استاد کوه کمری در شبکه خبر

معرفی سبک جیت کان دو توسط استاد کوه کمری در شبکه خبر

 

تمرینات استاد کوه کمری

تمرینات رزمی استاد کوه کمری